Tietosuojaseloste (GDPR)

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10§

 1. Rekisterinpitäjä

Red Eyed Rabbit Oy

Tehdaskatu 10 C, 70640 Kuopio

0447420420 (Puhelun hinta pvm/mpm

info@kaninkolo.fi

      2. Rekisterin nimi

www.kaninkolo.fi:n verkkokaupan asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilauksien käsittely ja lähetysseuranta

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään tilauksiin liittyen ja lisäksi suostumuksen antaneille markkinointitarkoituksiin sähköisesti.

 1. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi

Katuosoite, postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaus- ja palautustiedot.

Shopify verkkokauppa-alusta kerää myös tietoa IP-osoitteesta sekä evästeistä. Evästeistä Shopify kerää väliaikaista tietoa, joka sisältää miltä sivustolta verkkokauppaan on siirrytty, kuinka monta kertaa kyseinen IP-osoite on käynyt sivustolla, millainen laite ja selain on ollut käytössä sekä ostoskorin sisällöstä. (Lisätietoa Shopifyn eväste-käytännöstä: https://www.shopify.ca/legal/cookies)

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Pyydämme asiakkaalta verkkokaupan tilauksiin vaadittavia tietoja ja asiakas täyttää nämä itse tilausta tehdessä sähköisellä lomakkeella. 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille muulloin, kuin lain velvoittamissa poikkeustapauksissa.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille, eikä siitä ole kirjallista aineistoa. Ainoastaan Red Eyed Rabbit Oy:n työntekijöillä on pääsy rekisteriin. Asiakasrekisteri on salasanalla suojattu.

Tietoja säilytetään vain niin kauan kun se on tarpeen tietosuojaselosteessa määritettyjen henkilötietojen käsittelyn toteuttamiseksi.

Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoittamana tietoja voidaan joutua säilyttämään pitempään.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

 • Saada tietoa henkilötietojen käsittelystä.
 • Vaatia henkilötietojen poistamista tai vaatia virheellisten tietojen täydentämistä tai oikaisua.
 • Peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä siltä osin kun suostumus on alunperin annettu
 • Saada henkilötietojasi ja siirtää tietoja toiselle rekisterinpitäjälle kun olet toimittanut itse kyseiset henkilötiedot meille. Kyseisiä henkilötietoja käsitellään annetun suostumuksen perusteella.

Pyyntöäsi voidaan pyytää tarkentamaan. Tarvitsemme myös varmennuksen henkilöllisyydestä ennen pyynnön käsittelyä. Voimme myös kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta soveltavassa laissa säädetyllä perusteella. Pyyntö täytyy tehdä joko sähköisesti sähköpostiosoitteeseen info@kaninkolo.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Tehdaskatu 10 C, 70640, Kuopio.